Mitsuuchi Noritoshi

050117

光内 亘利 展

2005.1.17(月)〜1.23(日)
(12:00〜20:00)
(日曜 11:00〜15:00)


050117-2
「作品-2」
(紙にアクリル・クレヨン)
54x38cm
【¥5,000】


050117-3
「作品-1」
(紙にアクリル・クレヨン)
76x108cm
【¥10,000】


050117-4
「作品-3」
(紙にアクリル・クレヨン)
54x38cm
【¥5,000】


050117-5
(会場風景)


光内 亘利(Mitsuuchi Noritoshi)