YOSHIKO HAMASHIMA EXHIBITION

110606A

Ÿ


[SpaceA]

2011.06.06()06.11()
(11:0019:00)
(16:00ޤ)


110606A-2
ַʡcurve
(ȥ)
19x18cm
ڡ12,000


110606A-3
ַʡeaves
(ȥ)
28x26cm
ڡ15,000


110606A-4
ַʡlanes
(ȥ)
30x70cm
ڡ50,000


110606A-5
()


110606A-6
ֲʡɻ (Hamashima Yoshiko)