Ookimoto shigeko

大木本 成子

ookimoto-shigeko-photo

T-BOX
2000.12.18
「人間よどこへ行く」展


略歴