Sahara Makoto

佐原 誠

sahara-makoto-image

T-BOX

佐原誠展
1999.09.20

常設展
1999.12.20

「死生の間」展
2000.03.20

佐原誠展
2000.05.08

佐原誠展
2001.07.23

佐原誠展
2002.07.15

佐原 誠 展
2003.11.03
ホームページ
http://www003.upp.so-net.ne.jp/sahara/