Nonomiya Yukio

野々宮 幸雄

nonomiya-yukio-photo

T-BOX

野々宮幸雄 版画 展
2002.03.25

野々宮幸雄 版画 展
2005.04.04

野々宮幸雄 版画 展
2007.04.02

野々宮幸雄 版画展
2008.11.03

変てコラージュ
2009.03.30

野々宮幸雄展
2010.09.13

野々宮幸雄展
2012.04.02

野々宮幸雄展
2014.09.29

野々宮幸雄展
2016.10.10

野々宮幸雄展
2018.11.05

野々宮幸雄展
2021.11.01

野々宮幸雄展
2023.10.20

○略歴
1949  福井県武生市生まれ、現在東京都在住
1979-84 美学校にてシルクスクリーンを学ぶ

○個展
1981 ギャラリー612(新宿)
1986 ギャルリーヴィヴァン(銀座)
1994 画廊春秋(銀座)
   ギャラリーキリム(新丸子)
1997 アートギャラリー環(銀座)
1999 アートギャラリー環(銀座)
2000 "WithWish"ギャラリー(神宮前)
2002 T-BOX(銀座)
2005 T-BOX(銀座)
2007 T-BOX(八重洲)
2008 T-BOX(八重洲)
2010 T-BOX(八重洲)
2012 T-BOX(八重洲)
2014 T-BOX(八重洲)
2016 T-BOX(八重洲)
2018 T-BOX(八重洲)
2021 T-BOX(八重洲)
2023 T-BOX(八重洲)

ほかグループ展多数

data-menu top